درباره آژند ارتباط نوین پردیس

شرکت آژند ارتباط نوین پردیس با داشتن سابقه طولانی و کارشناسان مجرب در ارایه، تامین، تجهیز و اجراء سیستمهای مخابراتی و پروژه های FTTX همواره در سطح اول کشور با شرکتهای مخابرات مناطق کشور و شرکتهای خصوصی مخابراتی، FCPها، ISPها و … همکاری مستمر و موفق داشته است و همیشه در صنعت مخابرات کشور پیشرو و صاحب خلاقیت و طرح بوده است.